maandag 7 oktober 2013

- menu's werden vernieuwd om ook onder internet explorer 10 te werken.
- server bij Classy waar de sites zijn opgeslagen werken de laatste weken vrij traag, men is op zoek om het probleem op te lossen !!!